Questionnaire BULGARIAN

Проект INCLUD-ED. Стратегии за социално включване (2006-2011) има следните цели: